Posredovanje u prodaji

direktna prodaja

Purple Fairy kompanija pruža usluge posredovanja u prodaji i to:

  • “Face to Face” prodaja
  • “Door to door” prodaja

Direktna prodaja

Prodajni proces sastoji se iz prezentacije, pregovaranja i prodaje. Direktna prodaja predstavlja prodaju proizvoda i usluga direktno kupcima, licem u lice. Obično se odvija izvan tradicionalnih prodajnih mesta, u domovima kupaca, na njihovom random mestu, u restoranima, tržnim centrima ili na nekim drugim lokacijama.

Direktna prodaja često uključuje lično objašnjavanje ili prezentaciju tokom koje prodavac strancu daje sve neophodne informacije o dotičnom proizvodu ili usluzi.

Direktni prodavci su samostalni preduzetnici. Sami svoji šefovi, što znači:

  • da mogu da rade samo deo radnog vremena ili puno radno vreme
  • da sami određuju ciljeve i sami odlučuju kako da ih postignu
  • da dobijaju obuku i podršku od afirmisane kompanije

© 2020 Purple Fairy Solution. All Rights Reserved | Design by Knez