Obuka

obučavanje promotera i promoterki 1

Stručne obuke

Ove obuke namenjene su svim zaposlenima koji rade u sektorima marketinga, istraživanja tržišta i prodaje koji žele da osnaže svoje kompetencije, kao i onima koji žele da započnu svoje karijere u ovim perspektivnim oblastima.

obučavanje promotera i promoterki 2

Interaktivna obuka

Ovim vidom edukacije pre svega stičete sigurnost u sebe, ali i korisnici Vaših usluga u Vas. Kroz interaktivnu obuku unapredićete veštine:

  • Poslovne komunikacije
  • Pregovaranja sa poslovnim prtnerima
  • Komunikacije sa “teškim” klijentima
  • Poznavanja pravnih znanja potrebnih za rad u marketingu i sprovođenju istraživanja
  • Poznavanje poslovnog bontona

© 2020 Purple Fairy Solution. All Rights Reserved | Design by Knez