Anketiranje

anketiranje

Anketiranje je poseban metod prikupljanja podataka pomoću kojeg dolazimo do podataka o stavovima i mišljenjima anketiranih, odnosno ispitanika. Značaj anketiranja nije u postavljanju pitanja i traženju odgovora na njih, već je suština anketiranja postaviti tačno određena pitanja tačno određenoj grupi i broju ljudi na određen način. Anketiranje je, dakle, samo jedna faza u istraživačkom procesu, zato je anketni upitnik moguće oblikovati tek kad imamo opredeljen istraživački problem, cilj istraživanja i hipoteze.

Svrha tržišnog istraživanja je da se pridobiju korisne informacije, podaci i mišljenja sa područja zadovoljstva kupaca anketiranjem krajnjih korisnika.

Anketiranje je namenjeno svima Vama koji želite da proverite zadovoljstvo stranaka proizvodima i uslugama.

© 2020 Purple Fairy Solution. All Rights Reserved | Design by Knez